Ծառայություններ

Մեր ծառայությունները

Լեռնահանքային
ծառայություն

Լեռնահանքային ծառայությունը մատուցում է ամբողջական, համապարփակ ...

Իմացեք ավելին

Տոպոգեոդեզիական
բաժին

Տոպոգեոդեզիական բաժինն իրականացնում է ռելիեֆի չափագրման աշխատանքներ՝ ...

Իմացեք ավելին

Հիդրոտեխնիկական ծառայություն

Մենք գնահատում և նախագծում ենք հիդրոտեխնիկական համակարգեր` ...

Իմացեք ավելին

Գեոտեխնիկական ծառայություն

Մենք տրամադրում ենք հողի և ընդերքի հատկությունների հետազոտություն ...

Իմացեք ավելին

Էներգետիկ
ծառայություն

Էներգետիկ ծառայությանը տրամադրում է արտաքին և ներքին էլեկտրական ...

Իմացեք ավելին

Շինարարական
ծառայություն

Տրամադրում է համալիր ծառայություններ, որոնք ներառում են շինարարական ...

Իմացեք ավելին

Փորձարարական լաբորատորիա

Միջազգային ստանդարտներով հավատարմագված և պարբերաբար ...

Իմացեք ավելին

Երկրաբանական լաբորատորիա

Երկրաբանական լաբորատորիան զբաղվում է հանքաքարերի վերամշակման ...

Իմացեք ավելին

Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման բաժին

Էքսկավատորի / արտափորիչի / ...

Իմացեք ավելին

Մինչև

0 %
կորզում

0
ժամ

Մինչև

0 %
Տրանսպորտային
ծախսերի իջեցում

Մոտ

0
ջերմոցային գազերի
արտանետումներ
Vallex Group