Տոպոգրաֆիա և գեոդեզիա

Մենք առաջարկում ենք տեղագրության և քարտեզագրման ծառայությունների ամբողջ տեսականին: Մենք առանձնանում ենք տեղագրական հետազոտությունների ճշգրիտ և բարձր որակի ուրվագծային քարտեզներ ստեղծելու ունակությամբ: Մեր ծառայությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով․
  • Aerial & UAV քարտեզագրում LiDAR տեխնոլոգիայով (DJI Matrice 600 PRO տեղադրված LIDAR համակարգով)
  • Տեղագրական հետազոտություններ և քարտեզագրում տարբեր մասշտաբներով (1: 500 – 1: 10 000)
  • Հարցումներ
  • Ծավալային հաշվարկներ հանքարդյունաբերության հաշվետվությունների համար (նյութերի քանակը տեղափոխված կամ տեղամասից)
  • Սահմանային հետազոտություններ
  • Քարտեզագրական և GIS-նախագծեր
  • 3D մոդելավորում
Vallex Group